bibliotekernelukker1

Bibliotekernes betydning

Folkebibliotekerne må kæmpe for deres plads i samfundet som aldrig før. Undersøgelser viser, at hvert tredje lokale bibliotek er lukket inden for de seneste 10 år. For mange er der blevet langt til det nærmeste bibliotek, og det er problematisk. En undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening viser, at hele 55% af 1.000 adspurgte ville droppe biblioteket, hvis afstanden dertil stiger til 5 kilometer eller derover.
Det faldende antal biblioteker kan altså påvirke, hvorvidt danskerne vil benytte bibliotekerne – og dermed også deres læsefærdigheder. De mange lukninger går særligt ud over udsatte børn og unge. Mange institutioner for anbragte ligger nemlig ude på landet. Her er huslejen billig, børnene og de unge er væk fra dårlige indflydelser i byerne, og de kan være omgivet af natur. Desværre betyder det ofte, at der er ekstra langt til det lokale bibliotek.
Rent økonomisk kan det betale sig at investere i folkebibliotekerne. En undersøgelse, foretaget af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Copenhagen Economics, peger på, at bibliotekerne skaber værdi for helt op til 2 milliarder kroner af bruttonationalproduktet (BNP) årligt ved at styrke (primært børns) læsefærdigheder. Undersøgelsen viser også, at børn og unge, der benytter sig af biblioteker, har større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse senere i livet, og at børn, der læser i fritiden, er dygtigere læsere end børn, der ikke gør. Forskerne bag påpeger desuden, at bibliotekernes indsats kan virke som en modvægt hos børn fra hjem, hvor læsning ikke er en del af hverdagen og kan derfor være med til at bryde negativ, social arv.
Værdien af at have et bibliotek tilgængeligt – og have det tæt på – ligger også bag Læs for Livets grundidé. Vi donerer netop et lille bibliotek med ml. 400 – 1000 bøger med et bredt udvalg til institutioner for udsatte børn og unge, så det ikke bliver for stor en barriere, at det nærmeste folkebibliotek ligger langt væk. Men folkebibliotekerne kan ikke undværes.

Kilder: