aaron-burden-236415-unsplash

Hvem er de anbragte børn og unge?

Selvom Danmark generelt opfattes som et af verdens lykkeligste lande, viser de seneste tal alligevel, at over 14.000 børn årligt anbringes uden for hjemmet. Det betyder faktisk, at hele seks børn og unge anbringes hver dag. Børn anbringes derudover senere og senere i livet, og 70% af anbragte børn og unge er over 12 år. Mindre børn anbringes primært i familiepleje, hvor de ældre børn og unge oftere anbringes på fx døgninstitutioner.
Børnene og de unge kommer fra hjem, hvor de er blevet udsat for en eller flere former for omsorgssvigt, og hvor det altså ikke har været forsvarligt at lade barnet blive. Der kan eksempelvis være tale om forældres psykiske tilstand, dødsfald, vold eller misbrug. Anbringelsen kan også bunde i barnets adfærds- eller skoleproblemer. Tanken bag en anbringelse er, at barnet eller den unge har brug for et miljøskifte med trygge og sunde rammer, for at komme på rette kurs.
Længden af en anbringelse varierer meget fra barn til barn. Nogle er anbragte i en årrække – nogle helt fra de er nyfødte – hvor der i andre tilfælde er tale om kortvarige perioder. Omkring halvdelen af de ældre unge har dog typisk været anbragte i adskillige år. Børnene befinder sig derfor ofte længe i et system, hvor andre dikterer og træffer beslutninger omkring deres liv og hvor selvbestemmelsen er noget nær ikke-eksisterende.
På trods af den gode hensigt bag anbringelser er børnene og de unge desværre oftest værre stillet som voksne end deres jævnaldrende, der ikke har en fortid med anbringelse. De tidligere anbragte har større risiko for teenagegraviditeter, psykiske lidelser, tidlig død (særligt selvmord), misbrug, hjemløshed samt involvering i kriminalitet. De har også større risiko for at være ufaglærte, lavt uddannede eller modtage offentlige ydelser. Også derfor er Læs for Livets arbejde vigtigt. Mere læsning giver bedre odds for at få en uddannelse, og uddannelsesniveau hænger også statistisk set sammen med bedre psykisk og fysisk helbred.

Kilder: