råb

Ordforrådets betydning

Læsning giver et bedre ordforråd, og betydningen af det kan ikke overvurderes. Særligt højtlæsningen for de helt små har stor effekt. Ordforrådets størrelse ved 18-måneders alderen kan faktisk forudsige læsescoren i tredje klasse.
Frem til voksenalderen skal barnet lære at forstå og opfatte den omtrentlige betydning af mindst 50 000 ord. Uden et sådant passivt ordforråd kan man ikke orientere sig i sin omverden. Man har svært ved at forstå, hvad der siges i radio og tv. Man kan ikke forstå en normal avistekst, og man kan ikke på egen hånd slå fakta op i leksikoner eller på nettet.
Fattigdom på ord er også et udtryk for mangelfuld orientering i omverdenen. Ord og begreber bringer orden i en kompleks, mangfoldig verden, skaber sammenhæng og overblik. Den, der mangler ord, får svært ved at argumentere for sin sag, planlægge, forklare, og løse konflikter. Ordforrådet har også betydning for, om du kan udtrykke dine følelser til omverdenen, og dermed også opnå forståelse fra andre. Den svenske læsepsykolog Ingvar Lundberg kalder fattigdom på ord for ”ordløshedens afmagt”.
Det nytter at arbejde med børn og unges ordforråd. Samtaler, hvor man er opmærksom på at bruge et mere detaljeret sprog hjælper. Fx kan man spørge? ”Vil du kaste den store røde bold til mig?” I stedet for ”kast bolden herover”. Læsning er også særlig vigtig, fordi det er her, man ofte støder på nye ord, hvor man tit kan forstå ordenes betydning ud fra konteksten
Samlet set betyder et større ordforråd faktisk i mange tilfælde en højere livskvalitet. Sprog er helt essentielt i vores forståelse af verden og os selv – og i kommunikationen med andre.