skip to Main Content

Privatlivspolitik

Sådan behandler vi persondata

1. Generelt

Denne privatlivspolitik er gældende for de persondata, du giver til Læs for Livet, og/eller som vi indsamler om dig, når du er:

  • Medlem eller fast bidragsyder
  • Frivillig
  • Frivillig- eller jobansøger
  • Samarbejdspartner
  • Nyhedsbrevsmodtager
  • Indsamlingssted
  • Institution
  • Politikken angiver, hvordan Læs for livet behandler dine persondata og redegør for de rettigheder, du har, når vi behandler dine persondata.

1.1 Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine persondata er:

Læs for Livet
Bogensegade 2-4, kld. 2 th.
2100 København Ø
61 72 73 05
kontakt@laesforlivet.dk
CVR nr.: 34632405

Alle spørgsmål vedrørende politikken, behandling af dine persondata samt mistanke om manglende overholdelse, kan du rette til:

Emma Louise McKay
Projektmedarbejder
Telefon: 61 72 73 05
elm@laesforlivet.dk

De persondata, som vi behandler om dig

I dette afsnit kan du se, hvilke persondata vi behandler om dig alt efter, hvad din tilknytning til Læs for Livet er.

2.1 Medlem eller fast bidragsyder

Formål med indsamlingen af dine persondata
Som medlem eller fast bidragsyder i Læs for Livet indsamler vi persondata om dig for at kunne melde dig ind i organisationen, administrere dit kontingent og ifm. kommunikative formål.

Hvilke persondata behandler vi?
Som medlem eller fast bidragsyder i Læs for Livet behandler dit navn, adresse, kontaktoplysninger samt betalingsoplysninger. Ønsker du at oprette en betalingsservice-aftale, så fremtidige betalinger kan trækkes automatisk, behandler vi ydermere dit cpr.nr.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Læs for Livet har en legitim interesse i at gemme data på de personer, der er medlem i organisationen eller faste bidragsydere. Behandlingen af dine data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig – herunder at sikre, at du som medlem kan benytte din stemmeret ved Læs for livets generalforsamling. Når du bliver medlem eller fast bidragsyder i Læs for Livet, behandler vi dine personoplysninger til netop det pågældende formål.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Er du medlem eller fast bidragsyder hos Læs for livet, opbevarer vi dine persondata i den tid, du er tilknyttet organisationen. Opsiger du dit medlemskab eller støtte slettes dine oplysninger hurtigst muligt, men allersenest én måned efter endt medlemskab.

2.2 Frivillig

Formål med indsamlingen af dine persondata
Som frivillig i Læs for livet indsamler vi persondata om dig for at kunne melde dig ind i organisationen og indhente din børneattest. Derudover anvender vi dine oplysninger til at organisere de aktiviteter, du er frivillig i.

Hvilke persondata behandler vi?
Som frivillig behandler vi dit navn, adresse, kontaktoplysninger og cpr. nr.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Læs for Livet har en legitim interesse i at registrere dine data for at opfylde ovenstående formål og retsligt pligt til at indhente din børneattest.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Er du frivillig hos Læs for livet, opbevarer vi dine persondata i den tid, du er tilknyttet organisationen og op til én måned efter opsigelse. Dit cpr. nr. slettes umiddelbart efter indhentelse af børneattest.

2.3 Job- eller frivilligansøger

Formål med indsamlingen af dine persondata
Søger du job hos Læs for Livet, eller vil du gerne være frivillig, anvender vi dine persondata til at kommunikere med dig som ansøger, dele information med medlemmer af ansættelsespanelet og kontakte referencer.

Hvilke persondata behandler vi?
Vi behandler dit navn og kontaktoplysninger samt de data, du vælger at dele med Læs for Livet i dit CV og ansøgning.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Når du søger job eller ansøger om at blive frivillig hos Læs for livet, er behandlingen af dine data nødvendig for, at vi kan behandle din ansøgning.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Dine data registreres i vores systemer og kan kun tilgås af medarbejdere, der er med i ansættelsespanelet. Jobansøgeres persondata slettes umiddelbart efter, stillinger er besat. Frivillige ansøgninger slettes efter seks måneder, medmindre du har givet samtykke til, at vi må gemme dem i længere tid.

2.4 Samarbejdspartner

Formål med indsamlingen af dine persondata
For samarbejdspartnere (forlag, fonde, kunstnere mm.) indsamler vi persondata om kontaktpersoner for at kunne koordinere fælles indsatser og vedligeholde en dialog.

Hvilke persondata behandler vi?
Vi behandler navn, kontaktoplysninger og evt. stilling på kontaktpersonen.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Læs for Livet har en legitim interesse i at registrere dine data for at opfylde ovenstående formål.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Læs for Livet opbevarer dine persondata, så længe det vurderes, at der er mulighed for et samarbejde, medmindre vi er blevet bedt om andet.

2.5 Tilmeldt nyhedsbrev

Formål med indsamlingen af dine persondata
Læs for Livet indsamler persondata om dig for at kunne tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Hvilke persondata behandler vi?
Vi behandler dit navn og e-mailadresse.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Behandlingen af dine data er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Vi opbevarer dine persondata i den tid, du er tilmeldt nyhedsbrevet. Kontakter du os med henblik på at tages af mailinglisten, kan der gå op til én måned, før vi sletter dine persondata.

2.6 Indsamlingssted

Formål med indsamlingen af dine persondata
For indsamlingssteder indsamler vi persondata om kontaktpersoner for at kunne koordinere indsatsen og vedligeholde en dialog.

Hvilke persondata behandler vi?
Vi behandler navn og kontaktoplysninger på kontaktpersonen.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Læs for Livet har en legitim interesse i at registrere dine data for at opfylde ovenstående formål.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi opbevarer dine persondata, så længe samarbejdet mellem Læs for Livet og din arbejdsplads står på. Kontakter du eller din arbejdsplads os med henblik på at afslutte samarbejdet, kan der gå op til én måned, før vi sletter dine persondata.

2.7 Institution

Formål med indsamlingen af dine persondata
Læs for Livet indsamler og gemmer almindelige personoplysninger på institutionsledere og kontaktpersoner med henblik på at kunne koordinere biblioteksdonationen, vedligeholde biblioteket og invitere institutionen til arrangementer, kurser, besøg i bogkælderen mm. Derudover indsamler vi nødvendige persondata om de børn og unge, som er tilknyttet institutionen, så Læs for livet kan skræddersy biblioteket efter deres ønsker samt vurdere læseniveauer.

Hvilke persondata behandler vi?
Vi indsamler og gemmer fornavn, kontaktoplysninger, evt. stilling, samt underskrifter i et tilsagnsdokument på både institutionsledere og kontaktpersonerne. Vi indsamler og gemmer navn og alder på børnene/de unge.

Hvorfor har vi lov til at behandle dine persondata?
Læs for Livet har en legitim interesse i at registrere dine data for at opfylde ovenstående formål, og behandlingen af dataene er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?
Læs for Livet opbevarer kontaktpersoners data på ubestemt tid, da vi har forpligtet os til at vedligeholde det donerede bibliotek og derfor løbende er i dialog med institutionen. Hvis samarbejdet mod forventning afsluttes, slettes persondata max 1 mdr. derefter. Børnene/de unge anonymiseres i vores systemer max 1 mdr. efter biblioteksafsendelse.

3. Videregivelse af persondata

I vores daglige arbejde bruger vi en række IT-systemer, hvilket betyder, at dine data i et vist omfang opbevares hos vores leverandører. Vores leverandører fungerer i disse tilfælde som databehandlere og håndterer data på vores vegne og efter vores instrukser. Vi har indgået de nødvendige databehandleraftaler med vores leverandører, og dine data er derfor i gode hænder.

4. Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst hvilke personoplysninger, vi behandler om dig.
Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes, samt få at vide med hvilket formål, de er indsamlet.
Du kan enhver til bede om at få slettet eller korrigeret de persondata, vi behandler om dig.

Alle henvendelser herom skal ske til: Emma McKay på elm@laesforlivet.dk

Back To Top